Przejdź na stronę internetową Zespołu Szkół w Raciborowicach

22 maja 2009 r.
odbyły się uroczystości z okazji
jubileuszu 190-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Raciborowicach:

- sesja naukowa pt. "Długosz i jego czasy"
z udziałem:
- prof. dr hab. Anny Raźny - dyrektora Instytutu Rosji i Europy Wschodniej oraz kierownika Katedry Rosyjskiej Kultury Nowożytnej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
- prof. dr. hab. Jacka Chrobaczyńskiego z Katedry Najnowszej Historii Polski Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
- Marka Wasiaka - prezesa Zarządu Fundacji Panteon Narodowy na Skałce oraz prezesa Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej w Krakowie;
- Mateusza Wyżgi - doktoranta historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie;
- Katarzyny Ozdoby i Anny Raźny - uczennic Gimnazjum im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach.

- wernisaż wystawy poplenerowej "Sacrum raciborowickie"
z udziałem:
- artystki-malarki Małgorzaty Bundzewicz - założycielki "Art Studio Miodowa" i "Galerii Miodowa" działających przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie;
- artystek-malarek Elżbiety Borysławskiej i Natalii Korneckiej;
- artystów z "Art Studio Miodowa" w Krakowie;
- nauczycieli i uczniów z Państwowego Liceum Plastycznego w Krakowie;
- nauczycieli i uczniów z gimnazjów w Michałowicach, Raciborowicach i Więcławicach.

- msza święta w kościele parafialnym
z udziałem:
- o. Jana OSPPE z Bazyliki św. Michała Archanioła i Sanktuarium Męczeństwa Św. Stanisława
w Krakowie na Skałce;
- s. Eufrozyny SSCJ - wieloletniej sekretarki papieża Jana Pawła II;
- Chóru Wawelskiego
.

- spektakl przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Raciborowicach

- koncert orkiestry dętej "Wieniawa"


 

 
   
Folder jubileuszowy Listy gratulacyjne Zdjęcia z jubileuszu Plener malarski