Przejdź na stronę internetową Zespołu Szkół w Raciborowicach

Z okazji jubileuszu wydaliśmy specjalny folder przypominający historię
Szkoły Podstawowej w Raciborowicach
.

Folder jest dostępny poniżej w wersji elektronicznej (PDF):
Kliknij, aby pobrać folder w wersji PDF

Wydanie sponsorowane przez Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.

Kolegium redakcyjne:
Witold Dziura, Joanna Karyś-Róg, Krzysztof Oprych,
Anita Osmęda, Tomasz Róg, Monika Wołek

Przygotowanie do druku i druk:
Wydawnictwo "Czuwajmy", 32-091 Michałowice, ul. ks. M. Pałęgi 1, www.czuwajmy.pl

ISBN 978-83-89675-82-8 
   
Folder jubileuszowy Listy gratulacyjne Zdjęcia z jubileuszu Plener malarski