Przejdź na stronę internetową Zespołu Szkół w Raciborowicach

Z okazji jubileuszu 190-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Raciborowicach
listy gratulacyjne przesłały
najwyższe władze państwowe, kościelne, samorządowe i wojskowe:

- Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall;
- Jego Świątobliwość Benedykt XVI (list podpisał asesor Mons. Gabriele Caccia)
;
- Arcybiskup Metropolita Krakowski kard. Stanislaw Dziwisz;
- Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz (list podpisał ks. dr Piotr Fołtyn);
- Wicemarszałek Województwa Małpolskiego Roman Ciepiela;
- Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka;
- Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król;
- Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Katowicach mjr Dariusz Baran;
- Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Krakowie płk Robert Jędrychowski.

Otrzymaliśmy również pamiątkowy medal Fundacji Panteon Narodowy na Skałce.


Dziękujemy za pamięć i życzenia!

List od Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall List od Jego Świątobliwości Benedykta XVI List od Jego Świątobliwości Benedykta XVI
List od Metropolity Krakowskiego, kard. Stanisława Dziwisza List od Metropolity Warszawskiego, abpa Kazimierza Nycza List od Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli
List od Starosty Krakowskiego Józefa Krzyworzeki List od Wójta Gminy Zielonki Bogusława Króla List od Komendanta Placówki Żandarmerii Wojskowej w Katowicach, mjra Dariusza Barana
Okolicznościowa plakietka od Komentanta Placówki Żandarmerii Wojskowej w Katowicach List od Komendanta Placówki Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, płk. Roberta Jędrychowskiego Okolicznościowy medal od Fundacji Panteon Narodowy na Skałce


 
   
Folder jubileuszowy Listy gratulacyjne Zdjęcia z jubileuszu Plener malarski