Przejdź na stronę internetową Zespołu Szkół w Raciborowicach

Szkoła w świątecznym przybraniu:
Wejście do budynku szkoły Duch szkoły Jan Długosz
Dary przekazane przez panią Danutę Tomecką  

Sesja naukowa "Długosz i jego czasy":
Dyrekcja Zespołu Szkół w Raciborowicach wita uczestników sesji naukowej Wystąpienie prof. dr hab. Anny Raźny z Uniwersytetu Jagiellońskiego Wystąpienie prof. dr. hab. Jacka Chrobaczyńskiego z Uniwersytetu Pedagogicznego
Wystąpienie Marka Wasiaka - prezesa Zarządu Fundacji Panteon Narodowy na Skałce i prezesa Polsko-Amerykanśkiej Izby Gospodarczej w Krakowie Prezes Zarządu Panteon Narodowy na Skałce wręcza okolicznościowy medal pani dyrektor Joannie Karyś-Róg Wystąpienie Mateusza Wyżgi - doktoranta Uniwersytetu Pedagogicznego
Wystąpienie Katarzyny Ozdoby i Anny Raźny - uczennic Gimnazjum w Raciborowicach Publiczność zgromadzona na sesji naukowej Publiczność zgromadzona na sesji naukowej

Wernisaż wystawy poplenerowej "Sacrum raciborowickie":
Wernisaż wystawy poplenerowej Sacrum raciborowickie Wernisaż wystawy poplenerowej Sacrum raciborowickie Wernisaż wystawy poplenerowej Sacrum raciborowickie
Dyrektor Joanna Karyś-Róg i artystka-malarka Małgorzata Bundzewicz otwierają wystawę Dyrektor Joanna Karyś-Róg i artystka-malarka Małgorzata Bundzewicz otwierają wystawę Dyrektor Joanna Karyś-Róg i artystka-malarka Małgorzata Bundzewicz otwierają wystawę
Wernisaż wystawy poplenerowej Sacrum raciborowickie Wernisaż wystawy poplenerowej Sacrum raciborowickie Wernisaż wystawy poplenerowej Sacrum raciborowickie
Artystka-malarka Natalia Kornecka Artystki-malarki Małgorzata Bundzewicz i Elżbieta Borysławska Artyści z Art Studio Miodowa i przyjaciele

Msza święta w kościele parafialnym:
Pochód uczniów i zaproszonych gości na uroczystą mszę świętą w kościele parafialnym Pochód uczniów i zaproszonych gości na uroczystą mszę świętą w kościele parafialnym Uroczysta msza święta w kościele parafialnym
Uroczysta msza święta w kościele parafialnym Uroczysta msza święta w kościele parafialnym Uroczysta msza święta w kościele parafialnym
Uroczysta msza święta w kościele parafialnym Ksiądz kanonik Wiesław Cholewa święci nowy sztandar Gimnazjum im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach Uroczysta msza święta w kościele parafialnym
Uroczysta msza święta w kościele parafialnym Uroczysta msza święta w kościele parafialnym Powrót do budynku szkolnego z uroczystej mszy świętej

Oficjalne uroczystości:
Dyrekcja Zespołu Szkół w Raciborowicach wita zgromadzonych gości Wójtowie gmin: Michałowice, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca Wystąpienie Wójta Gminy Michałowice Antoniego Rumiana
Wójt Gminy Michałowice Antoni Rumian wręcza kwiaty pani dyrektor Joannie Karyś-Róg Wójt Gminy Michałowice wręcza nagrodę pani mgr Ewie Drużkowskiej Podziękowania dla pani Danuty Tomeckiej z Poznania, która przekazała szkole liczne pamiątki, książki i obrazy
Pani Danuta Tomecka i ksiądz kanonik Stanisław Migas - wieloletni proboszcz parafii w Raciborowicach Publiczność zgromadzona na oficjalnych uroczystościach Publiczność zgromadzona na oficjalnych uroczystościach
Wystąpienie Wójta Gminy Zielonki Bogusława Króla Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski wręcza kwiaty pani dyrektor Joannie Karyś-Róga Przemówienie ks. kan. Stanisława Migasa

Spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Raciborowicach:
Spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Raciborowicach Spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Raciborowicach Spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Raciborowicach
Spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Raciborowicach Spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Raciborowicach Spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Raciborowicach
Spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Raciborowicach Spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Raciborowicach Spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Raciborowicach
Spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Raciborowicach Spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Raciborowicach Spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Raciborowicach
Spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Raciborowicach Spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Raciborowicach Spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Raciborowicach

Koncert w wykonaniu orkiestry dętej Wieniawa:
Koncert w wykonaniu orkiestry dętej Wieniawa Koncert w wykonaniu orkiestry dętej Wieniawa Koncert w wykonaniu orkiestry dętej Wieniawa

Spotkanie przy kawie:
Spotkanie przy kawie Spotkanie przy kawie Spotkanie przy kawie
Spotkanie przy kawie Spotkanie przy kawie Spotkanie przy kawie


 
   
Folder jubileuszowy Listy gratulacyjne Zdjęcia z jubileuszu Plener malarski