na skróty
informacje
Stop przemocy! - informator GOPS w Michałowicach
07:07 21.09.2017
Czy w Twoim domu zdarza się, że ktoś krytykuje Cię, poniża lub wyśmiewa? Obrzuca wyzwiskami lub grozi? Popycha Cię, szarpie lub bije? Krytykuje Twoją rodzinę i znajomych oraz próbuje ograniczać Twoje kontakty z nimi? Zabiera Ci pieniądze i karze o nie prosić? Niszczy Twoje rzeczy? Zmusza Cię do kontaktów seksualnych? Uważa, że zasługujesz na takie traktowanie i jest to Twoja wina? Jeżeli choć jedna odpowiedź jest twierdząca, to istnieje ryzyko, że doznajesz przemocy ze strony bliskiej Ci osoby! Zrób pierwszy krok, chroń siebie i najbliższych! Zadzwoń!
Komisariat policji w Zielonkach: tel. 997 lub 12 285 07 77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach: tel. 12 388 87 70.

Czym jest procedura "Niebieskiej Karty"?
Procedura "Niebieskiej Karty" jest skoordynowanym systemem pomocy dla osób, które doznają przemocy domowej.

Co zyskasz dzięki "Niebieskiej Karcie"?
Pomoc w zapewnieniu Ci bezpieczeństwa. Wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji, np. pomoc psychologiczną, prawną lub materialną w razie konieczności. Monitoring zmieniającej się sytuacji. Podejmowanie przez specjalistów działań zmierzających do zmiany zachowania sprawcy (uświadomienie sprawcy konsekwencji stosowania przemocy domowej, działania edukacyjno-korekcyjne dla sprawców, zobowiązania doleczenia odwykowego, w określonych prawem przypadkach również m.in. zakaz kontaktu, zbliżania się czy nakaz eksmisji).

Jeśli zastanawiasz się nad wszczęciem procedury "Niebieskiej Karty", skontaktuj się z pracownikiem socjalnym zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowicach lub komisariatem policji w Zielonkach.

Jeśli w Twoim domu dochodzi do przemocy domowej lub ktoś z Twoich znajomych jest ofiarą przemocy, to możesz liczyć na pomoc specjalistów pracujących w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Michałowicach na ul. Krakowskiej 152 (pawilon handlowo-biurowy "Dymek", II piętro, wejście klatką schodową od strony dolnego parkingu).

Aby umówić się do specjalisty, skontaktuj się z Moniką Łopatowską - starszym pracownikiem socjalnym. Numer telefonu: 12 388 87 70.

- psycholog Anna Kowalska - poniedziałek 13:30-18:00;
- coach/psychoterapeuta Dorota Stojak - wtorek 10:00-14:00 i środa 13:00-18:00;
- prawnik Rafał Chmiel - pierwszy wtorek miesiąca 8:00-14:00;
- prawnik Grzegorz Rajski - ostatnia środa miesiąca 16:00-18:00;
- asystentki rodziny Dominika Szczudło i Katarzyna Kmita - wtorek 8:00-9:00 (poza pierwszym wtorkiem miesiąca);
- psycholog Mariola Kujańska - jeden raz w miesiącu (dokładne informacje w Centrum Obsługi Edukacji - tel. 12 388 50 03 wew. 21);
- pracownik socjalny Monika Łopatowska - piątek 12:00-13:00;
- terapeutka ds. uzależnień Ewa Bryniarska - wtorek 16:00-19:00 i czwartek 16:00-19:00 (praca z osobami uzależnionymi);
- terapeutka ds. uzależnień Dorota Wądzyńska - pierwszy i trzeci piątek miesiąca 14:15-18:15 (praca z osobami współuzależnionymi.

Najczęstsze formy przemocy domowej:
- przemoc fizyczna, np. popychanie, bicie, szarpanie, duszenie, policzkowanie;
- przemoc psychiczna, np. wyzywanie, poniżanie, wyśmiewanie, szydzenie, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z bliskimi, ciągłe krytykowanie;
- przemoc seksualna, np. wymuszanie zbliżenia intymnego, wymuszanie nieakceptowalnych zachowań seksualnych;
- przemoc ekonomiczna, np. zabieranie pieniędzy i uniemożliwienie dostępu do nich, uniemożliwianie podjęcia pracy, niszczenie rzeczy osobistych czy demolowanie mieszkania.

Pamiętaj! Masz prawo do:
- ochrony Twojego życia i zdrowia oraz Twoich bliskich;
- życia w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa;
- skorzystania z pomocy prawnej i psychologicznej.

Jeśli ktoś z Twojego otoczenia jest ofiarą przemocy domowej, nie bądź obojętny! Reaguj!