na skróty
informacje
Przedłużenie akcji strajkowej
14:12 8.04.2019
Szanowni Państwo, informujemy, że zajęcia lekcyjne i świetlicowe w Szkole Podstawowej w Raciborowicach w dniu 9 kwietnia 2019 r. zostają zawieszone. Decyzję podjęto po przeprowadzeniu indywidualnej analizy sytuacji szkoły oraz w związku z brakiem możliwości zapewnienia na czas strajku kadry posiadającej wymagane prawem kwalifikacje w celu zapewnienia uczniom nauczania i opieki. Brak możliwości zapewnienia opieki zagraża bowiem zdrowiu uczniów. Podstawa prawna: §18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., ze zm.).