na skróty
informacje
Sharing European Treasure
22:48 20.10.2019
PROGRAM ERASMUS+ PONOWNIE W RACIBOROWICACH - umowa z Narodową Agencją już podpisana!
SHARING EUROPEAN TREASURE (SET 2019 - 2021) to projekt programu Erasmus+, na którego realizację przyznano naszej szkole unijne dofinansowanie w wysokości 28 410 euro. "Dzielenie się europejskimi skarbami" jest projektem współpracy szkół polegającym na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem (Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk).

Naszymi partnerami są szkoły z Włoch (główny koordynator), Rumunii, Francji, Turcji i Hiszpanii. Projekt ma wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Działania powinny przynieść możliwie trwałe rezultaty nie tylko dla bezpośrednich uczestników, lecz także w postaci poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich. Projekt ma wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. Wszystkie działania projektowe będą finansowane z otrzymanego grantu. Będą to w szczególności:

•działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom:

- krótkoterminowe wymiany grup uczniów - kraje goszczące Turcja, Francja, Polska, Hiszpania

- krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej - kraje goszczące Włochy, Rumunia

•zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne oraz organizacja spotkań związanych z zarządzaniem projektem.

Zapraszamy uczniów do... dzielenia się europejskimi skarbami i udziału w międzyszkolnym konkursie na logo projektu Sharing European Treasure.