na skróty
aktualności - lista
22.05.2019: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach wraz z Komisariatem Policji informują, że w dniach od 27 do 31 maja będzie realizowana lokalna kampania społeczna pt. ”Stop Przemocy Domowej w gminie Michałowice”. Kampania adresowana jest do osób zamieszkałych na terenie gminy Michałowice, które borykają się z problemem przemocy domowej, ale również do wszystkich osób zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej (np. borykające się z problemem uzależnienia od alkoholu członka rodziny, konflikty małżeńskie, problemy wychowawcze z dziećmi, długotrwała choroba członka rodziny i wynikające z tego trudności w organizacji życia codziennego).
19.05.2019: To już dwieście lat minęło od powstania szkoły w Raciborowicach. Z tej okazji 16 i 17 maja 2019 r. odbyły się uroczystości upamiętniające wspomniane wydarzenie oraz 200-letnią historię i tradycję naszej szkoły. Patronat honorowy nad jubileuszem objęło Starostwo Powiatowe w Krakowie oraz Gmina Michałowice.
9.05.2019: Zapraszamy Państwa na uroczystości Jubieluszu 200-lecia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach.
26.04.2019: Szanowni Państwo, od 27.04.2019 r. akcja strajkowa zostaje zawieszona.
25.04.2019: Informuję Państwa, że po otrzymaniu zgody Wójta Gminy Michałowice zawieszam zajęcia w szkole w dniu 26 kwietnia 2019 roku dla oddziałów przedszkolnych i uczniów. Wynika to z braku możliwości zapewnienia podczas strajku opieki nad dziećmi i uczniami naszej szkoły.
24.04.2019: Informuję Państwa, że po otrzymaniu zgody Wójta Gminy Michałowice zawieszam zajęcia w szkole w dniu 25 kwietnia 2019 roku dla oddziałów przedszkolnych oraz uczniów. Wynika to z braku możliwości zapewnienia podczas strajku opieki nad dziećmi i uczniami naszej szkoły.
17.04.2019: Informuję Państwa, że po otrzymaniu zgody Wójta Gminy Michałowice zawieszam zajęcia w szkole w dniach: 18, 19 i 23 kwietnia dla oddziałów przedszkolnych oraz w dniu 24 kwietnia dla oddziałów przedszkolnych i uczniów. Dnia 24 kwietnia w godz. od 7.00 do 17.00 zapewniam opiekę świetlicową dla grupy 25 dzieci (bez abonamentowych posiłków).
12.04.2019: Informuję Państwa, że po otrzymaniu w piątek, 12 kwietnia zgody Wójta Gminy Michałowice, zawieszam zajęcia w szkole w dniach od 15 do 17 kwietnia 2019 roku. Wynika to z braku możliwości zapewnienia podczas strajku opieki nad dziećmi i uczniami naszej szkoły.
10.04.2019: Szanowni Państwo informujemy, że po otrzymaniu w dniu 9 kwietnia br zgody Wójta Gminy Michałowice zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno - opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych i w szkole w dniach od 10 do 12 kwietnia 2019 roku.
8.04.2019: Szanowni Państwo, informujemy, że zajęcia lekcyjne i świetlicowe w Szkole Podstawowej w Raciborowicach w dniu 9 kwietnia 2019 r. zostają zawieszone. Decyzję podjęto po przeprowadzeniu indywidualnej analizy sytuacji szkoły oraz w związku z brakiem możliwości zapewnienia na czas strajku kadry posiadającej wymagane prawem kwalifikacje w celu zapewnienia uczniom nauczania i opieki. Brak możliwości zapewnienia opieki zagraża bowiem zdrowiu uczniów. Podstawa prawna: §18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., ze zm.).
STARSZE »