na skróty
Informacje
Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach
Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach.

Statut to akt prawa wewnętrznego. Jest najważniejszym dokumentem regulującym organizację pracy, cele i zadania oraz sposób działania Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach. Odzwierciedla specyfikę naszej placówki i jest zgodny z prawem oświatowym.

Przeczytaj koniecznie!