na skróty
Nauczyciele
Grono pedagogiczne
imię i nazwisko przedmiot / funkcja
mgr Anna Albrecht wychowanie fizyczne
mgr Renata Błaszczak dyrektor, język angielski
mgr Monika Chałda wychowanie przedszkolne
mgr Witold Czarnota język angielski, doradca zawodowy
mgr Ewa Drużkowska pedagog szkolny, logopeda szkolny
mgr Witold Dziura etyka, muzyka, zajęcia artystyczne
mgr Katarzyna Fust wychowanie przedszkolne
mgr Maria Garguła psycholog szkolny
mgr Lilianna Gądek wicedyrektor, chemia, zajęcia rewalidacyjne
mgr Joanna Gogól-Piotrowska geografia
mgr Beata Gutowska język niemiecki
mgr Jan Herian wychowanie fizyczne
mgr Izabela Huszlak edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia rewalidacyjne
mgr Jolanta Jędralska-Poletek biblioteka szkolna
mgr Grażyna Juszczak-Motyka biologia
mgr Alina Kolasa edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja informatyczna, informatyka, technika, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne
mgr Anna Kostek wychowanie przedszkolne
ks. mgr Andrzej Kubieniec religia
mgr Agata Kusiak edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Martyna-Ropa plastyka, świetlica szkolna, zajęcia artystyczne
mgr Jolanta Misiak-Banet edukacja wczesnoszkolna
mgr Marta Miśkowiec religia
mgr inż. Agnieszka Mroczek fizyka, matematyka, świetlica szkolna
mgr Angelika Musiałek edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Nogieć-Gajewska edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Anita Osmęda język polski
mgr Marzena Pirowska język angielski
mgr Anita Poręczewska wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Przetakowska świetlica
mgr Karolina Róg-Scicli język polski
lic. Bożena Sikora matematyka
mgr Agnieszka Solon-Kawula historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Karolina Sroka świetlica szkolna
mgr Magdalena Szczepaniak wychowanie przedszkolne
lic. Edyta Ślusarczyk wychowanie przedszkolne
mgr Magdalena Toś edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna
mgr Roksana Zbroja geografia
Kontakt:

tel. (+48) 12-387-70-44

faks: (+48) 12-387-73-20

e-mail: sekretariat@raciborowice.edu.pl