na skróty
Uczniowie
Rzecznik praw ucznia
Funkcję rzecznika praw ucznia w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach pełni pani mgr Agnieszka Mroczek.

Prawa i obowiązki rzecznika praw ucznia:

  • egzekwowanie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących uczniów,
  • proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów
  • uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z prawem przedstawiania na jej forum problemów respektowania praw ucznia.

Rzecznik praw ucznia może:

  • rozmawiać z nauczycielem w celu wyjaśnienia problemu,
  • rozmawiać i zasięgać rady pedagoga i psychologa szkolnego,
  • organizować konfrontacje wyjaśniające,
  • uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami (prawnymi opiekunami) i nauczycielem za zgodą ucznia,
  • inicjować działania w szkole na rzecz upowszechnienia praw dziecka i ucznia.

Podstawa prawna: Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach.