Sobota, 15 Czerwiec 2024 r. ,   Jolanty, Lotara, Wita

Jak zorganizować naukę dziecka w domu?

   2
Jeśli wybierzemy opcję nauczania dziecka w domu, możemy spodziewać się, że będzie to dla nas nie lada wyzwanie. Poza tym, że będziemy musieli samodzielnie nadążyć za materiałem, to naszym obowiązkiem stanie się wpojenie go naszemu dziecko. Musi ono opanować cały materiał, jeśli chce chociażby przystąpić do egzaminów kończących szkołę podstawową. To może już na początku przerosnąć rodzica.

Rodzice chętnie decydują się na naukę dziecka w domu, szczególnie jeśli ich możliwości finansowe im na to pozwalają. Nie polega ono jednak na tym, że nauczyciel przychodzi do domu i zapewnia naszemu dziecku edukację, bo w takim przypadku jest to nauczanie zdalne. 

Kiedy nie posyłamy dziecka do szkoły, to na nas spoczywa obowiązek nauczania go. A to może być problem, jeśli nie pamiętamy albo nie znamy obecnego programu. Warto się więc z nim na początku zapoznać. Dziecko musi mieć ściśle ustalony z góry harmonogram tak, żeby wiedziało, o której godzinie czego się uczy. 

Musimy wymagać od niego dyscypliny i wywiązywania się z powierzonych mu zadań. Powinniśmy też zachęcać go do zgłaszania nam, jeśli nie będzie za nami nadążało albo czegoś rozumiało. Najważniejsze jest zbudowanie atmosfery jak w szkole. Nie uczcie się w pokoju dziecka, jeśli tylko macie taką możliwość wyjdźcie do salonu albo jadalni. Zmiana otoczenia dobrze podziała na dziecko i na Ciebie.


Nauczyciele to często bardzo ciężcy partnerzy do rozmowy. Nie wynika to tylko z dzielących nas stosunków zawodowych, ale także ich charakteru i podejścia do uczniów. I o ile w każdej szkole jest choć jeden pedagog, z którym możemy spokojnie i przyjaźnie porozmawiać, to znajdą...
Przynależność Polski do Unii Europejskiej oraz zniesienie obowiązku posiadania paszportu przy przekraczaniu granic to świetna okazja na rozszerzenie biznesu na kraje sąsiednie, np. Niemcy. Możliwość swobodnego przekraczania granic ułatwia również podjęcie  pracy i nawiązanie...
Nowoczesne technologie w dzisiejszym świecie odegrały kluczową rolę w wielu aspektach naszego życia, a szkoła nie jest wyjątkiem. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania pozwala na znaczne usprawnienie i skuteczniejsze przekazywanie wiedzy.Świat narasta w szybkim tempie...Informatyka znajduje się obecnie w centrum naszego codziennego życia. Wpływa na wiele dziedzin, takich jak komunikacja, biznes, medycyna czy...
Matematyka często kojarzy się uczniom z trudnym i skomplikowanym przedmiotem. Wielu uczniów ma problem z zrozumieniem i opanowaniem różnych...
Współczesna edukacja przedszkolna ma ważne zadanie, jakim jest rozwijanie umiejętności społecznych i kreatywności u najmłodszych dzieci. W...